Τελευταίες Δημοσιεύσεις

 • Δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις προς εμφάνιση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

 • Συμπληρωμένο το έντυπο ΔΕΣΚ (Δελτίο Σκοπευτή)

 • 5 φωτογραφίες του αθλητή

 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του αθλητή ή πιστοποιητικό γεννήσεως για τους αθλητές που δεν έχουν εκδώσει ακόμα

 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι ο αθλητής δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο σωματείο του εσωτερικού ή του εξωτερικού και ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του N2725/99.

 • Ιατρική βεβαίωση (Ειδικό έντυπο ΣΚΟΕ - Δελτίο Υγείας Αθλητή) ότι ο αθλητής είναι υγιής και μπορεί να αθληθεί στα αγωνίσματα της σκοποβολής.

Για ανήλικους Αθλητές απαιτείται μια υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του ανήλικου, στην όποια θα πρέπει να αναφέρει ότι επιτρέπει στον ανήλικο αθλητή να εξασκήσει το άθλημα της Σκοποβολής.

SKOE International Practical Shooting Confederation European Shooting Confederation International Shooting Sport Federation International Metallic Silhuette Shooting Union   Muzzle Loaders Associations International Committee

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και την εμπειρία σας όταν το χρησιμοποιείτε . Τα cookies χρησιμοποιούνται για την ουσιαστική λειτουργία του χώρου και έχουν ήδη οριστεί . To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information